Wednesday, July 27, 2016

Peperiksaan Percubaan SPM 2016

Jabatan Pendidikan Negeri Johor telah menyediakan Jadual Spesifikasi Item (JSI) untuk kegunaan guru-guru membina item bagi Peperiksaan Percubaan SPM.  Peperiksaan itu akan dilaksanakan Ogos ini.  JSI boleh dimuaturun di http://jpnjdata.net/ah/menu/ atau berhubung dengan Setiausaha Peperiksaan sekolah masing-masing.

Selamat membina item dan selamat mengulangkaji.

Monday, July 25, 2016

Bengkel Eko-Sistem Penghasilan dan Penggunaan Kompos bagi Pengurusan Ladang Secara Lestari

Seramai 4 guru Sains Pertanian Daerah Pontian telah terpilih untuk menjalani Bengkel Eko-sistem Hasilan dan Penggunaan Kompos bagi Pengurusan Ladang Secara Lestari di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Johor.  Bengkel hands-on anjuran UTM dengan kerjasama JPNJ tersebut diadakan pada hari Ahad (24 Julai 2016) di Pusat Ko-Kurikulum, Universiti Penyelidikan tersebut.

Peserta didedahkan tentang teknologi EM (Effective Microorganism) dalam penghasilan dan penggunaan kompos dalam pengurusan tanaman.  Ilmu dan kemahiran ini amat bernilai kerana topik EM ini adalah sebahagian daripada standard kandungan yang terdapat dalam DSKP MPEI Pertanian yang akan diajar disekolah bermula 2017.

Terima Kasih.

Bengkel Kecemerlangan Sains Pertanian (Kertas 2) Daerah Pontian 2016

Alhamdulillah...JKD Sains Pertanian Daerah Pontian dengan sokongan padu Tn. Hj. Abdul Wahid bin Mohd Yusof, Ketua Unit Teknik dan Vokasional PPD Pontian dan kerjasama semua guru Sains Pertanian Daerah Pontian berjaya melaksanakan bengkel tersebut pada hari Khamis, 21hb Julai 2016.

Perbengkelan dilaksanakan secara berkumpulan (baik, sederhana dan lemah) berdasarkan pencapaian murid dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016.  Kumpulan 1 (pencapaian baik) dikelolakan oleh penceramah Tn. Hj. Aminuddin bin Abdul Rahman dari SMK Ayer Baloi, Pontian, Kumpulan 2 (pencapaian sederhana (dikelolakan oleh Tn. Hj. Mohd Shariff dari SMK Tun Sri Lanang, Muar dan kumpulan 3 (pencapaian rendah) dikelolakan oleh Tn, Hj. Minhad bin Kasmadi dari SMK Seri Aman, Kota Tinggi.

Semoga usaha ini akan dapat meningkatkan pencapaian Sains Pertanian dalam SPM 2016.  Terima kasih sekali lagi kepada semua yang menjayakan program ini.

Pontian Dinamik.

Thursday, June 23, 2016

Bengkel Kecemerlangan Sains Pertanian (Kertas 1) Daerah Pontian Tahun 2016

Alhamdulillah, bengkel kecemerlangan tersebut telah dilaksanakan dengan jayanya seperti dirancang.JKD merakamkan jutaan terima kasih kepada :
1. Ketiga-tiga penceramah jemputan iaitu En. Bukari bin Paiman (SMK Tun Ismail, Pt Raja Batu Pahat), En. Zulnaidi bin Abdullah (SMK Dato Mohd Hassan Yunos) dan Tn. Hj. Minhad bin Kasmadi (SMK Seri Aman, Kota Tinggi) yang telah berkongsi ilmu bersama murid dan guru-guru daerah Pontian.
2. T. Haji Wahifd bin Mohd Yusof, dari Unit Teknik dan Vokasional, Pejabat Pendidikan Daerah Pontian atas kerjasama padu menyokong segala program yang dirancang JKD .
3. Tuan Pengetua, SMK Ayer Baloi kerana sudi menerima kehadiran kami dan menyediakan tempat serta segala kemudahan berkaitan sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan sempurna.
4. Semua guru pengiring dari semua sekolah terlibat iaitu SMK Dato Mohd Yunos Sulaiman, SMK Sri Kukup, SMK Parit Betak, SMK Ayer Baloi dan SMK Telok Kerang.
5. Semua murid dari kelima-lima sekolah yang terlibat, semoga kalian dapat menimba sebanyak ilmu daripada penceramah untuk kegunaa semasa peperiksaan kelak.

Kami berharap usaha ini akan memberi impak besar kepada pencapaian Sains Pertanian dalam SPM 2016.  Progran Kecemerlangan Sains Pertanian (Kertas 2) Tahun 2016 akan diadakan bulan Julai depan...Insyaallah.

Pontian Dinamik.

Wednesday, June 1, 2016

Dokumen Kurikulum

sumber : Orientasi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi M

Tuesday, May 31, 2016

Mata Pelajaran Elektif Menengah Atas KSSM


1. Murid diberi peluang mengambil mata pelajaran elektif sebanyak 2 jam sehingga 12 jam seminggu (bergantung kepada kombinasi mata pelajaran elektif yang dipilih).

2. Mata Pelajaran Elektif Sastera dan Elektif Bahasa:
Masa diperuntukan untuk setiap mata pelajaran ialah 2 jam seminggu.

3. Mata Pelajaran Elektif Stem, Elektif Kemanusiaan dan Sasteras Ikhtiasas, Elektif Kesenian dan Elektif Pengajian Islam:
Masa yang diperuntukan untuk setiap mata pelajaran ialah 3 jam seminggu.

sumber : Orientasi Kurikulum Standard Sekolah Menengan (KSSM) Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI)

Monday, May 30, 2016

Penjenamaan Semula Mata Pelajaran

Sepuluh Mata Pelajaran Elektif Teknikal (MPET) Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) akan dijenamakan semula dengan isi kandungan yang dikemaskini bagi memenuhi perkembangan dan perubahan semasa. 
Dokumen Stadard Kandungan dan Pentaksiran (DSKP) mata pelajaran akan digunakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bermula pada tahun 2017 (tahun hadapan...6 bulan lagi)

Fakta penjenamaan semula berkaitan Sains Pertanian :
1. KBSM -> Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
2. MPET -> Mata Pelajarann Elekti Ikhtisas (MPEI)
3. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran -> Dokumen Standard Kandungan dan Pentaksiran (DKSP)
4. Teknik Vokasional -> Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik (STEM)
5. Sains Pertanian -> Pertanian
6. Isikandungan mata pelajaran digubal semula.

Maklumat akan dikemaskini dari masa ke semasa.
sumber : Orientasi Kurikulum Standard Sekolah Menengan (KSSM) Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI)

Thursday, May 26, 2016

Kursus Orientasi DSKP Mata Pelajaran Pertanian Tingkatan 4 KSSM


Kurikulum baru Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) Pertanian akan dilaksanakan pada 2017 bagi menggantikan mata pelajaran Sains Pertanian sediada.  Justeru itu pada 24hb Mei 2016 (Selasa) bermula 8.30pagi dan tamat sekitar jam 5.00 petang telah diadakan satu kursus orientasi untuk guru-guru Sains Pertanian seluruh Negeri Johor.  Kursus tersebut diadakan di SMK Suria Perdana, Batu Pahat.  Setiap daerah diwakili oleh dua orang guru yang akan menyampaikan maklumat kursus tersebut kepada rakan sejawat (SP) di daerah masing-masing.

Kursus orientasi bagi mata pelajaran Pertanian tingkatan 4 telah disampaikan oleh En. Bukari bin Paiman dan Tn. Hj. Mohd Shariff bin Omar.  Daerah Pontian telah diwakili oleh Tn. Hj. Aminudin bin Abdul Rahman dan En. Nordin bin Ehsan.