Monday, July 25, 2016

Bengkel Eko-Sistem Penghasilan dan Penggunaan Kompos bagi Pengurusan Ladang Secara Lestari

Seramai 4 guru Sains Pertanian Daerah Pontian telah terpilih untuk menjalani Bengkel Eko-sistem Hasilan dan Penggunaan Kompos bagi Pengurusan Ladang Secara Lestari di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Skudai, Johor.  Bengkel hands-on anjuran UTM dengan kerjasama JPNJ tersebut diadakan pada hari Ahad (24 Julai 2016) di Pusat Ko-Kurikulum, Universiti Penyelidikan tersebut.

Peserta didedahkan tentang teknologi EM (Effective Microorganism) dalam penghasilan dan penggunaan kompos dalam pengurusan tanaman.  Ilmu dan kemahiran ini amat bernilai kerana topik EM ini adalah sebahagian daripada standard kandungan yang terdapat dalam DSKP MPEI Pertanian yang akan diajar disekolah bermula 2017.

Terima Kasih.

No comments: